Till huvudinnehåll

Röjningsarbete på Forsdala

Under hösten kommer det att utföras ett röjningsarbete på Forsdalaområdet. Syftet är att förbättra ljusinsläppet samt att göra området tryggare och mer attraktivt.

Lycksele kommun kommer under hösten påbörja ett röjningsarbeten på kommunens mark på Forsdalaområdet. Röjning av sly utförs för att öka ljusinsläppet där växtligheten blivit för tät samt göra områdena tryggare och mer attraktiva.

Vid frågor kontakta Gatu- och parkenheten.

Uppdaterad den 17 september 2018