Till huvudinnehåll

Ny riktlinje för färdtjänst

Bilar färdtjänst

Sedan 1 mars 2018 gäller nya förutsättningar för färdtjänst. Nu kan man beställa färdtjänst samma dag som man ska åka. Detta under förutsättning att beställning av resan sker minst en timme innan avresa. 

I juni 2017 fastställde Miljö- och samhällnämnden nya riktlinjer för färdtjänst. Riktlinjerna, som började gälla 1 januari 2018, innebar att resa skulle beställas dagen innan, mellan klockan 07.00-19.00.

Justerat beslut
Flera synpunkter lämnades in till Lycksele kommun rörande beställningstiden och hur den skulle fungera i praktiken för dem i behov av färdtjänst. Med den bakgrunden upphävde nämnden den delen i riktlinjerna som rör beställning av resa.

Den nya lydelsen i riktlinjerna är: Resa med ordinarie färdtjänstfordon (personbil) ska beställas minst en timme innan avresa. Detta gäller från och med 1 mars 2018. 

Uppdaterad den 6 mars 2018