Till huvudinnehåll

Psykeveckan Lycksele 2017

Se livets möjligheter - Psykeveckan 2017

Den 6–9 november arrangeras Psykeveckan i Lycksele. Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang ska förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa öka. Årets tema är Acceptans och respekt. 

Arrangemangen, som riktar sig till alla intresserade, är kostnadsfria om inte annat uppges i programmet som du hittar till höger. 

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan: 
ABF Mitt i Lappland, Brottsofferjouren, Lycksele kommun, Polisen, Region Västerbotten, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska kyrkan och Västerbottens Läns landsting.

Uppdaterad den 6 november 2017