Till huvudinnehåll

Se livets möjligheter! - Psykeveckan 2019

Grafisk bild

Lycksele kommun tillsammans med flera andra aktörer erbjuder arrangemang och aktiviteter under vecka 45 för att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa.

Psykeveckan är en årligt återkommande temavecka som genomförs i hela Västerbotten genom samverkan mellan Region Västerbotten, kommuner och civilsamhället. Syftet är att visa upp en bredd av olika erfarenheter för att motverka fördomar och att sprida information om olika stödfunktioner. Kommunens roll är att samordna de lokala aktiviteterna och främja tvärsektoriell samverkan.

Några exempel på aktiviteter under veckan är bland annat musikcafé på Röda Villan, filmvisning hos Kvinnojouren, konsert i Svenska Kyrkan och föreläsningar på Medborgarhuset med fokus på OCD och ungas psykiska hälsa.

Fullständigt program för Psykeveckan i Lycksele 2019

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Region Västerbotten

Uppdaterad den 1 november 2019