Till huvudinnehåll

Psykeveckan 2018

Thor Rutgersson

Våld i nära relationer är temat under Psykeveckan som syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av att leva med psykisk funktionsnedsättning. 

Arrangemangen riktar sig till alla intresserade och är kostnadsfria om inget annat anges. Några av veckans höjdpunkter:

Måndag 5 november
Invigning av Psykeveckan 2018
Talare: Roland Sjögren
Tid: 10.00-10.15
Plats: Aulan, Tannbergsskolan

Föreläsning: Allt vi inte pratar om - Thor Rutgersson
En föreläsning och ett panelsamtal om mansrollen, könsnormer och ideal.
Tid: 10.15-12.00
Plats: Aulan, Tannbergsskolan

Tisdag 6 november
Att prata om det onämnbara
Föreläsning med Lina Markusson.Tjejjouren och elevhälsan finns på plats.
Tid: 09.30-12.00

Plats: Aulan, Tannbergsskolan

Författarbesök - Karin Alfredsson
Temat för Psykeveckan är våld i nära relationer, ett tema som Karin behandlar i "Skrik tyst så inte grannarna hör" från 2017.
Tid: 18.30
Plats: Lycksele bibliotek

Onsdag 7 november
Psykeveckan i soffan
Företrädare för socialtjänsten, psykiatrin, polisen, med flera finns tillgängliga för frågor och samtal. Möjlighet att ställa frågor anonymt via mobilen.
Tid: 09.30
Plats: Tannbergsskolan

Musikcafé på Röda Villan
Kvinnojouren informerar om sin verksamhet.
Tid: 18.00-20.00
Plats: Röda Villan

Torsdag 8 november
Musiken innan dagens slut
En kvällsgudstjänst för sinnesro.
Tid: 18.30
Plats: Lycksele kyrka

Fullständigt program hittar du via länken. Välkommen till Psykeveckan 2018!

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan:
ABF Mitt i Lappland, Attention, Habiliteringscentrum, (H)järnkoll, Kvinnojouren, Lycksele bibliotek, Lycksele kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Polisen, Region Västerbotten, Sjukhuskyrkan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

Fotograf: Magnus Liam Karlsson

Uppdaterad den 31 oktober 2018