Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Populär pulkbacke i Lycksele centrum

På torget i Lycksele har arbetet kring den populära torgbacken nu påbörjats. Backen väntas stå klar inom kort, hur länge den blir kvar är däremot svår att säga beroende på vad vädret tillåter.

Gatu-Parkenheten på Lycksele kommun har under de senaste åren skapat en stor pulkbacke på torget i Lycksele. Backen, som sträcker sig från parken Renen, över Skolgatan och ner på torget, är ett populärt aktivitetsområde för barn och ungdomar under sportlovsveckan. Under backens tid kommer det även att finnas en kåta med sittplatser och grillfat samt vedstuga.

 

Gatu-Parkenheten, gatupark@lycksele.se

Uppdaterad den 16 februari 2017