Till huvudinnehåll

Plocka upp hundbajset

Bild på hund sittandes nedanför en hundlatrin en vårdag

För att skapa en attraktiv miljö vill vi ha en ren och fin omgivning. En del i detta är att plocka upp hundbajs och slänga påsarna på rätt ställe – i hundlatrinen.

Hundbajs som lämnas kvar skapar en oattraktiv miljö i områden där det rör sig människor, vid till exempel gång- och cykelvägar, parker, torg och grönytor. Du som hundägare har en skyldighet att se till att hunden inte orsakar olägenheter för omgivningen.

Enligt Lycksele kommuns lokala ordningsföreskrifter ska förorening efter hundar inom tätbebyggt område plockas upp. Den som inte följer ordningsföreskrifterna kan dömas till böter.

Hundlatriner
I tätorten finns det 58 stycken hundlatriner och det är ungefär 14 dagar mellan varje tömning. Här kan du se kartan vart latrinerna finns.

Om du ser en full hundlatrin eller där det är skräpigt runtomkring kan du skicka ett mejl till gatupark@lycksele.se eller ringa till kommunens kundtjänst på 0950-166 00.

Tack för att du hjälper till att bidra till en trevlig miljö i Lycksele!

Uppdaterad den 5 juni 2019