Till huvudinnehåll

Parkeringsförbud på centrala gator

Skylt parkeringsförbud

För att öka framkomligheten råder det nu parkeringsförbud på båda sidor på tre adresser i centrala Lycksele. De gator som berörs är delar av Holkvägen, Villarydsvägen och Grubbgatan. 

För att öka framkomligheten samt möjliggöra för snöröjning och halkbekämpning har Lycksele kommun utfärdat parkeringsförbud på tre olika adresser i centrala Lycksele.

När det gäller Holkvägen är det i svängen vid Storgården som det inte längre är tillåtet att parkera. Detta för att öka framkomligheten. 

För Villarydsvägen och Grubbgatan råder parkeringsförbud för att möjliggöra snöröjning och halkbekämpning. 

Uppdaterad den 12 februari 2018