Till huvudinnehåll

Objekt till Länstransportplanen

E12:an vid älven

Lycksele kommun har beslutat vilka objekt som man vill ska prioriteras i den kommande länstransportplanen.

Under 2017 ska nya transportplaner på nationell och regional nivå tas fram för perioden 2018-2029 med extra fokus på de närmaste åren. Det är regeringen som beslutar om de ekonomiska ramarna – länet ansvarar för hur dessa medel ska prioriteras.

Region Västerbotten har, i rollen som upprättare av länstransportplanen, bjudit in länets kommuner att komma med inspel på objekt och brister inom infrastrukturen för
hantering i den långsiktiga planeringen.

Kommunstyrelsen har beslutat vilka objekt/brister som Lycksele önskar ska prioriteras:

 • E12 - Vilhelminavägen
 • E12 - Gammplatsen
 • E12 - Industrivägen
 • E12 - Sågvägen (uppföljning av ÅVS)
 • Elektrifiering Tvärstråket
 • Furuvik - Forsdala, gång– och cykelbroar över älven
 • Fäboliden - Svartliden, gruvtransporter
 • Lilltjärn, infart industriområde
 • Strandpromenaden
 • Vilhelminavägen - Bångvägen
 • ÅVS E12-stråket
 • Överfarter länsvägar (+E12) i tätort

Uppdaterad den 31 maj 2017