Till huvudinnehåll

Nytt avtal kring ridskolan

Ryttare på häst

Lycksele kommun ingår ett nytt avtal med Lappmarksryttarna gällande ridskoleverksamheten.

Nuvarande avtal mellan Lycksele kommun och Lappmarksryttarna avseende ridskoleverksamhet vid ridsportanläggningen löper ut den 31 december 2017.

Under hösten har överläggningar om nytt avtal mellan parterna genomförts för perioden fram till 2022.

Positiv utveckling
I tisdags beslutade kommunstyrelsen att godkänna det nya avtalet.
- Lappmarksryttarnas verksamhet har utvecklat under de senaste åren och omfattar i dag ett 100-tal barn och ungdomar. Genom detta avtal skapas goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för ridsporten i vår kommun, säger Eric Lundström, tillförordnad kommunchef.

Uppdaterad den 29 november 2017