Till huvudinnehåll

Nytt avtal kring matservering

Restaurang Pärlan

Lycksele kommun ingår ett nytt avtal med Restaurang Pärlan i Örträsk. 

Avtalet gällande matservering till Lycksele kommuns verksamheter i Örträsk har undertecknats av både kommunen och Restaurang Pärlan. 
- Det innebär att vi även fortsättningsvis kommer att köpa mat till barn och äldre för våra verksamheter i Örträsk, säger Eric Lundström, tillförordnad kommunchef. 

Kostnaden för detta ligger inom ramen för de riktlinjer som arbetsutskottet tidigare fastställt. 

Uppdaterad den 15 december 2017