Till huvudinnehåll

I år blir det en snöborg på torget

Pulkbacken på torget i Lycksele

I år kommer det att se annorlunda ut på torget. I stället för den stora pulkbacken ska Lycksele kommun anlägga en mindre backe i form av en snöborg. 

Lycksele kommun har under två vintrar anlagt en pulkbacke i centrum. Den har varit uppskattad av många och gett mer liv i centrum, samtidigt har gräsytan i parken Renen farit illa av snömängden och det har inkommit önskemål om att inte stänga Skolgatan. 

50/50
Kommuninvånarna har haft möjlighet att tycka till om förslaget att göra en mindre backe i år. Resultatet på enkäten visar att befolkningen är av delad mening. Hälften av de svarande tycker att förslaget med en mindre backe var bra och hälften tycker inte det. 

Samlad bedömning
Efter bedömning av underlaget beslutade Tekniska nämndens arbetsutskott att bygga en mindre backe i form av en snöborg. Beslutet innebär att anläggandet kräver mindre resurser samt att Skolgatan kan hållas öppen för trafik. 

Uppdaterad den 1 februari 2018