Till huvudinnehåll

Nya områden och utsmyckningar skapas

Under våren och i början av sommaren har det hänt en del, dels i centrum samt även vid älven kring Gammplatsen och Hawaiiudden. Det har kommit nya utsmyckningar, planterats nya träd och gjorts restureringar vid strand- och grönområden.

Våren 2017 påbörjar Gatu- och parkenheten utbytet av sommarutsmyckningarna på Lyckseles torg. Utsmyckningen, bestående av träurnor med buskar och bänkar, har ersatts med nya. De nya bänkarna har fler sittplatser och träurnorna har fått fleråriga planeringar. Syftet är att skapa fler mötesplatser och förbättra grönskan i centrum. 

Nya träd i stadsparken Djupskolavan
Varje år planteras det träd. Plantering av nya stadsträd i vår stadspark Djupskolavan. Syftet är att utveckla och bevara det gröna värdet i vår stad samt skapa en variation i vårt trädbestånd. Kommunens stadsträd är viktiga gestaltningselement, de är både estetiska och praktiska och har ett högt värde.   

Strandmiljö och grönområde restureras
Restaurering av Hawaiiuddens strandmiljö har påbörjats med syfte att återskapa sandstranden. Grunden utförs i år och arbetet kommer fortsätta under de kommande åren, 2018-2019, med mål att utveckla fler mötesplatser.

Gammplatsens grönområde har även påbörjats restureras. Du kan läsa mer om det som skrivits tidigare kring resturering av Gammplatsens grönområde här.

Uppdaterad den 11 augusti 2017