Till huvudinnehåll

Nya fullmäktige justerade budgeten

Fullmäktigeledamöter i Lycksele kommun

Fullmäktige har beslutat att justera den budget som fastställdes i juni. Den nya budgeten innebär bland annat tilldelning av medel för att utreda valfrihet inom stöd, vård och omsorg samt konkurrensutsättning av verksamhet inom teknikområdet.

Vid det första fullmäktigesammanträdet efter valet beslutade majoriteten att justera budgetramar och programbudget för 2019.

Frågor ska utredas
Beslutet innebär att de tre miljoner kronor i särskilt riktade medel som tidigare avsatts för att minska Lycksele kommuns sjuktal, öka hälsotalen genom förebyggande arbete och genomförande av heltidsatsningar har justerats till två miljoner kronor.

I stället avsätts 500 000 kronor till socialnämnden och uppdraget att utreda införandet av LOV, lagen om valfrihet, inom stöd, vård och omsorg. En reform som alliansen planerar att genomföra 1 januari 2020.

Därutöver går 500 000 kronor till kommunstyrelsen för att utreda konkurrensutsättning av områden inom Lycksele kommuns verksamhetsområde teknik.

Ny ordförande
Under sammanträdet valdes även fullmäktiges nya presidium enligt följande: 
Ordförande: Christer Hedlund (M)
Vice ordförande: Jamal Mouneimne (S)
2:e vice ordförande: Betty-Ann Nilsson (KD)

Uppdaterad den 30 oktober 2018