Till huvudinnehåll

Ny föreskrift för badparkens parkeringar

Parkeringsyta vid Ansia badpark

Under perioden 24 juni och 11 augusti får fordon inte parkeras på parkeringen mellan Dollarstore och Ansia badpark mellan klockan 18.00-10.00. Samma föreskrifter gäller för parkeringsytan vid Ansia Resort tillhörande badparken. 

21 maj beslutade Lycksele kommun att införa ett parkeringsförbud på parkeringsytan mellan Dollarstore och Ansia badpark under tiden 24 juni-11 augusti mellan klockan 18.00-10.00. Samt på parkeringen vid Ansia Resort tillhörande Ansia Badpark.

Gäller sommaren 2019
Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 juni 2019 klockan 18.00 och gäller till den 11 augusti 2019 klockan 10.00.

Anledningen är att det förekommit flera övernattningar på dessa ytor, vilket inneburit att det saknats parkeringsplatser till badparkens gäster. Området har även blivit kraftigt nedskräpat i samband med dessa övernattningar.

Okej att anlända i god tid
Det är vanligt förekommande att badparkens gäster anländer i god tid innan anläggningen öppnar. Dessa fordon kommer inte att beläggas med böter.

Föreskrifterna har beslutats med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § trafikförordningen (1998:1276). Beslutet, som ingår i arbetet med att skapa trygga och säkra arrangemang, har tagits i samråd med polis, ordningsvakter, Ansia Resort, Dollarstore och badparken. 

Uppdaterad den 24 juni 2019