Till huvudinnehåll

Nya e-tjänster inom för- och grundskola

Ett barn samt en vuxens hand

I dag, 19 december, lanseras nya e-tjänster för att ansöka om förskoleplats och att lämna exempelvis inkomstuppgifter. Nu kan du följa dina ärenden på ett enkelt sätt genom att logga in med e-legitimation.

Lycksele kommun lanserar nu de första tjänsterna som rör barnfamiljer. I det paketet ingår tolv tjänster inom förskola, grundskola och fritids. Satsningen har gjorts för att nuvarande system, Blanketthimlen, ska stängas ned. En stor förbättring är att du som söker kan följa ditt ärende på ett enklare sätt i en del av dessa tjänster. Du kan även få notiser och har möjlighet att kommunicera med handläggaren direkt i ärendet.

I detta arbete har vi även slagit samman några blanketter till en tjänst och tagit bort blanketter som inte används.

Andra tjänster
Ovan nämnda tjänster utgör en del av flera nya kommunala e-tjänster. I slutet av oktober startade "Serverat" – ett paket av tjänster som ska underlätta tillståndsansökningarna för restaurangbranschen samt bygglovstjänsterna.

I dagens lansering finns även 17 andra tjänster såsom intresseanmälan för bredband, ansökan om vägbelysning samt parkeringsplats och nio interna tjänster.

Här hittar du de nya tjänsterna.

Fler kommuner är intresserade
Lycksele kommun har byggt sina första tjänster som övriga kommuner också kan använda. Under nästa år ska flera kommuner i regionen erbjuda sina invånare digitala ansökningar inom för- och grundskola. Tjänsterna som utvecklas görs inom ramen för e-tjänstesamverkan.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 19 december 2018