Till huvudinnehåll

Ny politisk organisation från 2019

Ledamöter i fullmäktige

För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige fastställt en ny politisk organisation - en nämndmodell med fasta beredningar. 

I april 2017 gav kommunfullmäktige den parlamentariska organisationskommittén i uppdrag att se över den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

Fullmäktige har haft två förslag att ta ställning till, dels en utskottsmodell och dels en nämndmodell. Båda alternativen innebar att tekniska nämnden och personalnämnden införlivas i kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.

Fler verksamheter under kommunstyrelsen
Vid dagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att fastställa den nya politiska organisationen till en nämndmodell med tre fasta beredningar. En beredning för tillväxt med fokus på näringsliv, en beredning för allmänna frågor och en traditionell valberedning.

Uppdaterad den 26 april 2018