Till huvudinnehåll

Ny plattform för e-tjänster i Lycksele

Malin Berg

Utvecklingen av offentliga e-tjänster har tagit fart runt om i Sverige. Nu har även Lycksele kommun lanserat en ny plattform för e-tjänster. En självserviceportal som ska förenkla tillvaron för både invånare, föreningsliv och näringsliv samtidigt som kommunens eget arbete effektiviseras.

I den nya portalen kan du exempelvis göra olika ansökningar, antingen via e-tjänst, e-formulär, pdf-blankett eller andra system.
- Tanken är att allt ska vara samlat på ett ställe och att det ska vara enkelt att göra sin ansökan. Därför utvecklas fler digitala tjänster allt eftersom, både i vår kommun och inom regionsamverkan. Blanketter/tjänster som i dag saknas ska även läggas in i portalen, säger Mikaela Åström, webmaster Lycksele kommun.

14 kommuner i samverkan
Under 2017 beslutade 14 kommuner inom Region Västerbotten att samverka för att utveckla digitala tjänster på en gemensam e-tjänsteplattform. En satsning som genomfördes med Skellefteå kommun i spetsen. Syftet var att alla samverkande kommuner skulle få förutsättningar att erbjuda sina invånare och företag digitala tjänster som underlättar och förenklar deras vardag.

Nya digitala tjänster för Lyckseles företagare
Under arbetets gång har även nio nya kommunala e-tjänster tagits fram, varav flera bygglovstjänster. I bygglovspaketet ingår bygg/mark/rivningslov, eldstad, förhandsbesked, skyltlov samt anmälan av kontrollansvarig.
- Tack vare de nya e-tjänsterna blir det enklare att göra rätt på en gång eftersom användaren blir guidad genom processen på ett sätt som inte är möjligt med vanliga blanketter. Förhoppningen är att vi nu får in fullständiga handlingar och att ingen komplettering behöver begäras. På så vis kortas även handläggningstiden, säger Malin Berg, tillförordnad enhetschef för Myndighet, Lycksele kommun.

Får notiser via mejl
En annan nyhet är "Serverat" – ett paket av tjänster som ska underlätta tillståndsansökningar för restaurangbranschen, tillstånd som rör livsmedel, tobak, folköl och serveringstillstånd.
- De nya e-tjänsterna för bygglov och serverat är byggda i plattformen vilket innebär att medborgaren eller företagaren kan göra sin ansökan genom mobilt eller vanligt BankID. Den sökande kan sedan följa ärendet via Mina sidor och får även notiser om sitt ärende via mejl. Det kan handla om att man behöver göra en komplettering eller att man fått sitt beslut, säger Mikaela Åström.

Här hittar du den nya portalen. 

Uppdaterad den 25 oktober 2018