Till huvudinnehåll

Nu utvecklar vi attraktiva Lycksele

Flera post-it-lappar med viktiga värden för Lycksele uppsatta på en vägg

Startskottet för ett attraktivare Lycksele har gått. En mängd olika aktörer, som brinner för att utveckla Lycksele, har under tre intensiva dagar diskuterat dåtid, nutid och en önskad framtid.
- Det var både konstruktiva och kreativa dagar. Det finns ett enormt engagemang och det känns väldigt bra att det är så många som vill bidra till ett ännu bättre Lycksele, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.

Det finns mycket att vara stolt över i Lycksele men det finns också stora utmaningar. Vissa enklare att ta sig an och andra betydligt svårare att bemästra. Nyckelordet för att hantera dessa är samverkan - samverkan mellan olika samhällsaktörer.

För att skapa en gemensam bild av det framtida attraktiva Lycksele och hur vi ska ta oss dit bjöd Lycksele kommun in olika aktörer att vara med och påverka framtiden.

Konkret handlingsplan
Det fanns en stor spännvidd på expertis, kunskap och perspektiv bland det 70-tal personer som senare deltog i den workshop som Lycksele kommun anordnade. Under workshopen skapades först en gemensam grund för att sedan resultera i insatser som ska lyfta Lycksele. Arbetet under dessa dagar har nu mynnat ut i en handlingsplan för det attraktiva Lycksele.

”Vi är på rätt väg”
Malin Ackermann var en av deltagarna och hon tycker att detta initiativ ligger helt i linje med dagens samhällsutmaningar.
- Det handlar om att hitta samverkan utanför ordinarie strukturer och att skapa ett hållbart samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och medborgare. Inte bara för stunden utan som ett permanent inslag. Jag känner att vi är på rätt väg i Lycksele mot ett mer inkluderande samhälle, ett samhälle där det är naturligt att samverka och bidra och där medborgarnas perspektiv även finns med, säger hon.

Många frågor att diskutera
Under workshopen diskuterades frågor som; Vilka har varit de tre viktigaste händelserna för att göra Lycksele attraktivt? Vad är du mest stolt över i Lycksele? Vad är du minst stolt över? Vilka värden är du beredd att kämpa för och vilka mål vill du uppnå?
- Det finns otroligt mycket som vi är stolta över och vi behöver alla bli bättre på att lyfta Lycksele i alla sammanhang. Det finns även utvecklingsområden som vi behöver ta tag i och förbättra, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.

Deltagare i workshopen som ägde rum på Ansia

Värnar om livskvalité

Livskvalitet, mod, samverkan. Det är några av de värden som deltagarna värnar. Tillgång till attraktiva mötesplatser och ett välmående näringsliv ansågs som viktiga delar för ett attraktivare Lycksele.

Dagarna utmynnade i flera insatser som ska höja Lyckseles attraktivitet. Deltagarna fick sedan rösta på vad de tyckte var viktigast och minst viktigast. Därefter blev det arbete i grupp för de insatser som gruppen gemensamt röstat fram.

Dessa insatser framhölls som viktiga för ett attraktivare Lycksele:
Lyckseles utvecklingsråd
Attraktivt boende
Marknadsföringsstrategi
Inglasning av gågatan – och vidare
Folkhälsa
Konkret hållbarhets arbete
Gemensam rekrytering
Tannen Arena och fritidscenter
Livslångt lärande
Innovationscenter för landsbygden
Levande centrum
Utveckla näringsliv/besöksnäring
MB 2.0 – Lyckseles vardagsrum

Process- och tidsplan
Flera av dessa insatser är redan i rullning men som genom workshopen blev bekräftade hur viktiga de är. Nu pågår ett arbete att utarbeta en process- och en tidplan för det fortsatta arbetet. Ett arbete du senare kommer att kunna följa via kommunens hemsida. I processen att förstärka Lyckseles attraktivitet ska även medborgarna få komma med inspel.

Uppdaterad den 29 mars 2018