Till huvudinnehåll

Lättare för anställda att utbilda sig

Anna-Lena Danielsson

Nu blir det lättare för anställda att studera på grundnivå eller utbilda sig inom svårrekryterade yrken. Ett led i Lycksele kommuns arbete att stärka sin kompetensförsörjning.

Den 31 maj antog Personalnämnden i Lycksele kommun en reviderad riktlinje för utbildning. Tidigare har kommunens anställda kunnat få kompensation vid kortare universitets- och högskolekurser. Den nya riktlinjen omfattar nu även längre utbildning, som exempelvis distansutbildning till sjuksköterska eller förskollärare. Även utbildningar på yrkeshögskola samt kvalificerad yrkesutbildning omfattas.

Blir en långsiktig vinst
Syftet med att utöka stödet är att underlätta för anställda som vill läsa vidare men som inte upplever att de har möjlighet till detta i dag. Det råder en utbredd kompetensbrist inom länet och specifika yrkesgrupper som sjuksköterskor, lärare, kuratorer, specialpedagoger och förskollärare är särskilt svårrekryterade.
- Vi anser att det är viktigt att satsa på den befintliga personalen och göra det möjligt för fler att utveckla och stärka sin kompetens. Det blir en långsiktig vinst i och med att kompetensen i organisationen höjs, säger Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i Personalnämnden.

Utbildning inom bristyrken
Riktlinjen innebär att anställda som vill utbilda sig inom olika bristyrken kan få kompensation för resor, boende och studiematerial. Lärcentrum kan även tillhandahålla lokaler och handledare för att underlätta inläsningen. Under studietiden kan man även få nedsättning av arbetstid med bibehållen lön. Efter genomförd utbildning sker även en löneöversyn.
- På detta sätt tar vi först tillvara på den stora potential som finns i organisationen innan vi börjar leta utanför organisationen. Vi vill så långt som möjligt behålla den befintliga personalen och att satsa på utbildning tror vi är rätt väg att gå, säger Moa Löfgren, HR-specialist.

”De är vår viktigaste resurs”
Lycksele kommun har stora kompetensbehov framför allt inom yrken som undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.
- Att stötta våra medarbetare som vill utbilda sig tror vi är en smart lösning. Det är även ett sätt att verkligen visa våra medarbetare att de är vår viktigaste resurs och att vi tror på dem, säger Moa Löfgren.

Uppdaterad den 7 juni 2017