Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Nedsatt bärighet på enskilda vägar

På grund av tjällossning är bärigheten nedsatt på de enskilda vägarna. Vid frågor, kontakta kundtjänst.

Uppdaterad den 10 april 2017

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17