Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Nedsatt bärighet på väg 11586

På grund av tjällossning är bärigheten nedsatt på väg 11586 mellan Byssträsk och Nyliden till 7 ton. 

Vid frågor, se kontaktblock.

Uppdaterad den 29 mars 2019

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17