Till huvudinnehåll

Samverkansarbetet med polisen fortsätter att utvecklas

Gruppbild - samverkansgruppen LYFT

Samverkansarbetet mellan Lycksele kommun och polisen fortsätter att utvecklas. Medborgarlöften tas fram efter att polisen och kommunen lagt samman sina aktuella lägesbilder.

Medborgarlöftena är resultatet av medborgardialoger, kartläggningar och underrättelser som varje organisation tar fram var för sig. För att sedan sammanföra dessa till en gemensam lägesbild som ska sätta riktningen för det trygghetsskapande arbetet under den satta perioden.
- Vi har ett gott samarbete mellan organisationerna. Att sätta en tydlig riktning underlättar arbetet och förhoppningen är att medborgarna ska känna att de kan vara med och påverka, säger Niklas Karlsson, BRÅ-samordnare för trygghetsrådet LYFT.

Fotograf: Niklas Karlsson

Uppdaterad den 21 februari 2019