Till huvudinnehåll

Lyckseleskola fokuserar på hälsa

Forsdalaskolan

Forsdalaskolan i Lycksele är en av 48 skolor i landet som fått projektbidrag för att tillsammans med eleverna utveckla kunskap om vad som påverkar vår hälsa och vår inlärning.
- Det känns fantastiskt roligt att vi får möjlighet att satsa på detta, säger Maria Edsmalm, lärare Forsdalaskolan.

Skolverket har i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Inom ramen för detta uppdrag har Skolverket avsatt 37 miljoner kronor till bidrag som ska gå till insatser som stärker detta arbete.

894 000 kronor
Totalt inkom 198 ansökningar till Skolverket, varav 48 beviljades. Forsdalaskolan i Lycksele är en av skolorna som fått bidrag till sitt projekt ”En hälsofrämjande skola”. Projektet grundar sig på aktuell forskning om vad fysisk aktivitet ger för positiva effekter på både mående och inlärning. Statsbidraget, vars storlek är 894 000 kronor, avser tiden 1 december 2017-30 juni 2018.
- Fysisk aktivitet kommer att integreras i den totala skoldagen och aktiviteterna anpassas efter elevernas olika åldrar och mognad, säger Maria Edsmalm, lärare Forsdalaskolan.

Aktiviteter i klassrummet
Projektet innebär bland annat pulshöjande aktiviteter i klassrummet i syfte att öka inlärningsförmågan, motverka stress och ge gladare barn och vuxna.
- Målsättningen är att ge eleverna insikt och redskap för att kunna påverka sitt eget mående och hur de kan öka sin inlärning. Vi tror verkligen på vårt projekt och det känns fantastiskt roligt att vi får möjlighet att satsa på detta, säger Edsmalm.

Annika Sjöö ska inspirera
I början av nästa vecka blir det uppstart för projektet då personal och elever får inspiration av Annika Sjöö med både träningspass och föreläsningar. Annika Sjöö, tidigare Let´s dance-deltagare i TV4 och tävlingsdansare, är en uppskattad bloggare, kostrådgivare och föreläsare som inspirerar till träning och kost på kroppens villkor.

Måndag den 15/1 anordnas en inspirationseftermiddag på Medborgarhuset för skolans personal. Tisdag den 16/1 är det mellanstadieelevernas tur att bli sporrade för att i sin tur inspirera sina yngre skolkamrater.

Uppdaterad den 15 januari 2018