Till huvudinnehåll

Lyckseles politiska ledning 2019-2022

Christer Rönnlund, Roland Sjögren

Det blir Christer Rönnlund (M), som efterträder Lilly Bäcklund (S) som kommunstyrelsens ordförande. Roland Sjögren (KD) blir vice ordförande. I dag presenterade alliansen den laguppställning som ansvarar för Lycksele kommun de kommande fyra åren.

Nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har ingått en valteknisk samverkan, vilket innebär att dessa partier har egen majoritet i kommunfullmäktige.

Översyn av alla verksamheter
Vid dagens presskonferens uppgav alliansen att de tar över ett Lycksele där utvecklingspotentialen är stor och där nya mål och satsningar måste till för att fortsätta växla upp utvecklingen av hela kommunen.
- Ekonomin är för närvarande god men vi ser att det måste till en översyn av alla verksamheter för att bromsa kostnadsutvecklingen och få en helhetsbild över det ekonomiska läget. Vi befinner oss i en högkonjunktur men vi vet alla att det kommer att förändras och då måste vi vara redo att kunna hantera även den kommunala driften och underhållet i en lågkonjunktur, säger Christer Rönnlund (M) som kliver in som kommunstyrelsens ordförande efter årsskiftet.

Valfrihet och konkurrensutsättning
Alliansen uppger att de under 2019 ska påbörja arbetet med införande av valfrihet inom äldreomsorg och konkurrensutsättning av vissa kommunala verksamheter.
- Vi kommer även att göra en rejäl satsning på ett förbättrat näringslivsklimat och påbörja arbetet med utvecklingsplaner på landsbygden. Storleken på barngrupperna i förskolan, skolan och elevers utvecklingsmöjligheter samt elevers och lärares arbetsmiljö är också viktiga utvecklingsområden, säger Roland Sjögren (KD) som utsetts till kommunstyrelsens vice ordförande.

M och KD växeldrar
I den nya politiska organisationen, som gäller från 1 januari 2019, har kommunstyrelsen ett betydligt större ansvar och fler områden att hantera.
- Som en naturlig följd av ett utökat ansvarsområde blir det ett delat ledarskap mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande. Dessa poster kommer att växlas mellan M och KD under den kommande mandatperioden, säger Roland Sjögren (KD). 

Vill ha gott samarbete
En annan stor förändring är att det nu ligger heltidsarvodering på 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Den posten ger alliansen till oppositionens förfogande.
- Vi är intresserade av ett gott samarbete och vill därför möjliggöra ett aktivt deltagande även för oppositionen, säger Christer Rönnlund (M). 

Alliansens fyra partier har påbörjat arbetet att tillsätta viktiga poster inom Lycksele kommun och i dag presenterades laguppställningen i kommunstyrelsens presidium, kommunfullmäktiges presidium och även nämndordföranden. Alliansen har valt att dela på ansvaret i de olika nämnderna och så småningom även i de kommunala bolagen.

Alliansens laguppställning:

Kommunstyrelsens ordförande: Christer Rönnlund (M)

Kommunstyrelsen vice ordförande: Roland Sjögren (KD)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande: Opposition

Kommunfullmäktiges ordförande: Christer Hedlund (M)

Kommunfullmäktiges vice ordförande: (S)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Betty-Ann Nilsson (KD)

Ordförande socialnämnden: Ewa Stuge (M)

Ordförande utbildningsnämnden: Betty-Ann Nilsson (KD)

Ordförande myndighetsnämnden: Kurt Fällman (L)

Uppdaterad den 24 oktober 2018