Till huvudinnehåll

Lyckseles barnaskara växer

Invigning av ny förskoleavdelning

Det föds betydligt fler barn i Lycksele nu än för tio år sedan. Det senaste året har två nya förskoleavdelningar öppnat i Lycksele – just för att kunna möta det ökade trycket inom barnomsorgen.
Det går bra för Lycksele nu, säger Lars Ohlson, ordförande i Utbildningsnämnden.

På kort tid har två nya förskoleavdelningar öppnat på Johan Skyttes förskola i Lycksele. På avdelningen Kanoten finns två barngrupper med fyra- och femåringar och på avdelningen Trumman finns två barngrupper med barn i åldern ett till två år.

Ökat med 19 procent
De senaste åren har det fötts fler barn i Lycksele än tidigare. Åren 2015-2017 har antalet födda ökat med cirka 19 procent, 70 individer, jämfört med åren 2005-2007.
– Det är en mycket glädjande utveckling. Vi har ett stort tryck efter platser och efterfrågan överstiger tillgången så det är positivt att vi startat upp två avdelningar på kort tid, säger Monica Berglund, förskolechef.

Stor utmaning
När det öppnar nya avdelningar är det många praktiska frågor som måste lösas, både kring lokaler som ska iordningsställas och inköp av material. 
– Att få tillgång till utbildade pedagoger, förskollärare och barnskötare är även det en utmaning. Men det är bara positivt att vi växer och att det föds fler barn i Lycksele kommun, det är väldigt roligt att jobba med utveckling av verksamheter, säger Monica Berglund.

Invigning av lokalerna
Nyligen invigdes det senaste tillskottet inom barnomsorgen, avdelningen Trumman. Då fanns Utbildningsnämndens ledamöter på plats för att få se de nya lokalerna och träffa personalen.
Ett av barnen fick, med stöd av en hjälpande hand, klippa bandet som försetts med både ballonger och leksaksbilar. 
– Det är jätteroligt att det finns ett så stort behov av förskoleplatser och att vi öppnar nya avdelningar. Det går bra för Lycksele nu, säger Lars Ohlson, nämndsordförande.

Barn som leker med bilar

Uppdaterad den 23 februari 2018