Till huvudinnehåll

Lyckseleborna vill behålla ispelaren

Ispelaren i Lycksele

Den enkät om ispelaren, som nyligen genomfördes, visar att 59,5 procent av de som svarat vill att ispelaren ska vara kvar.
Tekniska nämndens arbetsutskott förelår därför att nämnden ska behålla den som en dekorativ symbol för Lycksele.

Ispelaren vid Umeälven har funnits i Lycksele sedan 1994 och uppnådde rekordhöjden 49,54 meter 1999. På senare år har milda vintrar medfört svårigheter med tillverkningen och det har även inkommit förslag att upphöra med ispelaren och i stället förbättra platsen som ett utflyktsmål sommartid.

35 000 kronor per år
Kostnaden för ispelaren har varierat, bland annat beroende på när tillverkningen kunnat starta utifrån kyla, men den ungefärliga kostnaden är 35 000 kronor.

571 svar
För att få in synpunkter från allmänheten har en enkät funnits tillgänglig på Lycksele kommuns hemsida, en enkät som även delats via kommunens sociala medier. Totalt har 571 svar inkommit. Svarsresultatet visar att 59,5 procent vill behålla ispelaren.

Beslut 29 november
Tekniska nämndens arbetsutskott har hanterat ärendet och föreslår nu att Tekniska nämnden ska besluta att ispelaren ska vara kvar som en dekorativ symbol för Lycksele. Ärendet tas upp i nämnden för beslut den 29 november.

Uppdaterad den 21 november 2018