Till huvudinnehåll

Lycksele vill införa landsbygdsråd

Skotercafé i byn Busjön

Landsbygden och byarna är viktiga för Lycksele kommun. Det är kommunstyrelsen helt överens om. Därför vill kommunen inrätta ett Landsbygdsråd med fokus på landsbygdsrelaterade frågor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska inrätta ett Landsbygdsråd som tillika är kommunstyrelsens arbetsutskott fram till 31 december 2018.

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige ska överlämna till organisationskommittén att utreda hur landsbygdsrådet ska organiseras under nästa mandatperiod.

Uppdaterad den 29 november 2017