Till huvudinnehåll

Lycksele satsar på jämställd hållbarhet

Deltagare som lyssnar på föreläsning

Lycksele kommun vill att all verksamhet ska genomsyras av jämställdhet. Som ett led i detta arbete genomfördes i tisdags en utbildningsdag med temat jämställd hållbarhet. 

Sedan januari 2017 deltar Lycksele kommun i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) Modellkommun jämställdhet.
- Vi får lära oss av andra goda exempel och byta erfarenheter med kommuner runt om i landet. Målet är att även Lycksele kommun ska bli en modellkommun som andra kan lära sig och inspireras utav, säger Martina Bergh, kommunsekreterare.

Sverigeexpert på jämställdhet
Genom kommunens deltagande fick förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner möjlighet att lyssna till Gertrud Åström, Sverigeexpert på jämställdhetsfrågor. Syftet med dagen var att skapa en gemensam förståelse för vad jämställdhet är och hur Lycksele kommun kan arbeta för att utveckla sättet att leda och styra för en mer jämställd och hållbar verksamhet.

Alltid varit viktigt
Lycksele kommun har även antagit ett mål att varje verksamhetsområde ska jämställdhetsintegrera minst en process under 2018. Det innebär att jämställdhetsperspektivet beaktas i en process och att man i detta arbete säkerställer att pojkar/flickor, män/kvinnor fått samma förutsättningar och möjligheter.
- Jämställdhet har alltid varit viktigt i Lycksele kommun och en del av vår verksamhet. Men med detta sätt att arbeta lyfter vi även in jämställdhet i våra styrning- och ledningsprocesser. På så vis kommer jämställdhetsarbetet att genomsyra hela organisationen, säger Martina Bergh.

Intressanta diskussioner
Dagen, som kantades av tänkvärda sanningar, reflektioner och framtidstro, avslutades med att varje verksamhet fick möjlighet att diskutera sina utgångspunkter och möjligheter inför 2018.
- Det var en väldigt givande dag med många intressanta diskussioner. Vi ser fram emot nästa år och de processer som ska genomföras, säger Martina Bergh.

Gertrud Åström, expert jämställdhetGertrud Åström, Sverigeexpert på jämställdhetsfrågor. 

Uppdaterad den 22 december 2017