Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Fortsatt stark ekonomi för Lycksele

Eric Lundström

Lycksele kommuns resultat för 2018 är 35 miljoner kronor. Det som framför allt bidrar till överskottet är Socialnämndens och Utbildningsnämndens plusresultat.

I dag presenterades det preliminära bokslutet för kommunfullmäktige. Lycksele kommun gör ett resultat på 35 miljoner kronor.
- Att Socialnämnden och Utbildningsnämnden båda gör ett plusresultat är den största bidragande faktorn till det fina resultatet, säger ekonomichef Eric Lundström.

Tre år i rad med stark ekonomi
Även kommunens skatteintäkter var högre än budgeterat under det gångna året. Det är tredje året i följd som Lycksele kommun visat ett starkt ekonomiskt resultat.
- Vi ser att den ekonomiska utvecklingen avmattats nationellt och det är givetvis skönt att kunna möta framtida utmaningar med tre år av positiva resultat i ryggen, sager Eric Lundström.

Uppdaterad den 25 februari 2019