Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lycksele kommun återställer underskott

Bild på Sveriges nya sedlar

Lycksele kommun gör ett rekordresultat 2016 med 41 miljoner kronor i överskott. Något som innebär att hela det ackumulerade underskottet från de senaste åren kan återställas.

Det preliminära bokslutet för 2016 visar att Lycksele kommun gör ett resultat på 41 miljoner kronor. Lycksele kommun har dock ett ackumulerat underskott på 26 miljoner kronor från de senaste fyra åren som man tidigare inte klarat av att återställa.
- Det goda resultatet från i fjol har varit ett absolut måste för att få en budget i balans. Med det här resultatet kan hela det ackumulerade underskottet återställas, säger Eric Lundström, enhetschef ekonomi.

Riktade medel ger överskott
I samband med årets första kommunstyrelsesammanträde fanns bokslutet med på dagordningen. Det konstaterades att det är oroande att två nämnder fortfarande går med underskott i förhållande till budget.
- Det tyder på att vi har för stor kostym sett till ordinarie intäkter från skatter och kommunal utjämning. Det som gör att vi ändå fått ett överskott 2016 är främst riktade medel av engångskaraktär kopplat till flyktingsituationen, säger Lundström.

Kan fokusera på framtiden
Lycksele kommun hade budgeterat med rejält tilltagna buffertzoner inför året för att kunna återställa så stor del av underskottet som möjligt.
- Därmed kan vi fokusera på framtiden vilket såklart är en lättnad för alla. Det kommer dessvärre inte att märkas nämnvärt ute bland de som gör jobbet i verksamheterna, eftersom vi fortfarande har en kostnadsutveckling som överstiger de intäkter som vi prognostiserar, säger Eric Lundström.

Fotograf: Riksbanken

Uppdaterad den 9 februari 2017