Till huvudinnehåll

Lycksele klättrar i nationell ranking

Personer i samtal

Företagen är nöjda med Lycksele kommuns service och effektivitet i myndighetsutövningen. Det visar en nationell jämförelse där Lycksele finns på plats 17 i landet - högst rankad i Västerbottens län. 

Sedan 2010 har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga. Lycksele ligger nu på värdet 79 och plats 17 i Sverige. År 2015 var värdet 71 och plats 52.
-Vi är jätteglada över det här resultatet. Det bekräftar att vi är på rätt väg i vårt arbete med att förbättra företagsklimatet och skapa goda förutsättningar för att driva och etablera företag i Lycksele, säger Ulf Öhlund, verksamhetschef samhällsbyggnad. 

NKI-värde för kommuner i Västerbottens län
Lycksele kommun, 79
Storumans kommun, 79
Skellefteå kommun, 73
Umeå kommun, 66

Fakta om mätningen
Cirka 30 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i SKL:s undersökning som görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 11 april 2019