Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lycksele får pengar av SMHI för att arbeta med klimatanpassning

Foto på en frusen älv

Lycksele kommun har, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Storumans kommun, tilldelats medel av SMHI för att utveckla ett webbaserat verktyg för klimatanpassning. 

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av i dag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Förutsättningarna för länets kommuner att arbeta med klimatanpassningsfrågan ser väldigt olika ut. Flera kommuner har begränsade resurser och de geografiska förutsättningarna skiljer sig också åt.

Under 2017 har SMHI i uppdrag att utveckla ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. Sveriges kommuner och länsstyrelser har getts möjligheten att söka medel för att medverka i projektet.

850 000 kronor
Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med Lycksele och Storumans kommun ansökt om, och tilldelats, 850 000 kronor.  Projektet kommer pågå året ut. Länsstyrelsen och kommunerna kommer hjälpa SMHI med att utveckla verktyget och utforma det efter kommunala behov. Kommunerna ska även genomföra de olika stegen i verktyget och analysera sina egna risker, identifiera och prioritera åtgärder för att minimera risker som kommer med klimatförändringen.

"Kommer bli lärorikt"
SMHI har prioriterat små och medelstora kommuner som ligger i startgroparna för sitt arbete med klimatanpassningsfrågor i sin urvalsprocess.
– Det är roligt att vi tillsammans med Storuman och Lycksele ges denna möjlighet att delta. Jag tror det kommer bli lärorikt och hoppas kommunerna kan dra nytta av varandra och utbyta erfarenheter under genomförandet av projektet, säger Bodil Englund, klimatanpassningssamordnare vid Länsstyrelsen Västerbotten. 

Uppdaterad den 3 mars 2017