Till huvudinnehåll

Lycksele bostäder köper tingshustomten

Tingshustomten och parken nedanför

Lycksele bostäder, LYBO, vill bygga ett nytt höghus centralt i Lycksele. I dag beslutade kommunfullmäktige att sälja mark och fastighet del av Vågen 4, även kallad tinghustomten, till LYBO.

Det kommunala bostadsbolaget, Lycksele Bostäder AB, vill bygga ett punkthus på fem till åtta våningar på gamla tingshustomten. Parkområdet nedanför det tänkta huset mot Storgatan behålls av Lycksele kommun för att säkerställa möjligheten till egen utsmyckning.

Till godo för båda parter
Lycksele kommuns fastighetschef bedömer att försäljning av tomten är till godo för både köpare och säljare och i dag klubbade fullmäktige igenom försäljningen.

Enligt beslutet ska försäljningen ske till marknadsmässigt pris och LYBO övertar ansvaret för kvarvarande hyresgäster.

Uppdaterad den 25 februari 2019