Till huvudinnehåll

Nyanlända förstärker inom förskolan

Elever som studerat till barnskötarassistent

För två år sedan påbörjades en riktad satsning mot förskolan vid Utbildningscentrum. Satsningen på att utbilda nyanlända till barnskötarassistenter har nått väldigt goda resultat. Första kullen med tolv elever resulterade i anställning för samtliga. 

För två år sedan påbörjades en riktad satsning mot förskolan vid Utbildningscentrum. Flera förskolor hade ett växande behov av språkliga resurser och då väcktes tanken att ta tillvara de vuxna nyanlända som studerade på SFI /svenska för invandrare).

I ett samarbete mellan lärare vid barn- och fritidsprogrammet, SFI och förskolorna, byggdes en ettårig utbildning upp - till barnskötarassistent. Målet var att göra eleverna anställningsbara inom förskolan. 

Stor språklig kompetens
Eleverna har läst en 400-poäng utbildning vid Komvux samtidigt som de lärt sig svenska.
Halva studiedagen bestod av svenskundervisning och den andra halvan av barnskötarkurser. Studierna varvades med inslag av praktik på kommunens förskolor.
- Efter slutförd utbildning, fyller eleverna en viktig funktion ute i verksamheten med sin språkliga kompetens. Det finns även möjlighet för dem att senare läsa ytterligare vid Komvux för att bli barnskötare, säger Monica Norén, skolchef för Utbildningscentrum.

Lyckad satsning
Den första kursen blev en succé, med anställning inom förskolan för samtliga tolv elever. Även flera elever i årets kull har fått erbjudande om arbete.

Uppdaterad den 16 juli 2019