Till huvudinnehåll

Lättläst på hemsidan

Nu finns en del av Lycksele kommuns information på lättläst svenska. Det innebär att innehållet är anpassat för att vara lätt att läsa och förstå. 

Sedan en tid tillbaka har Lycksele kommun en struktur på hemsidan med lättläst svenska. Lättlästa texter har bland annat korta rader, korta stycken och enkla ord.

Texterna riktar sig särskilt till personer som har svårigheter att läsa på grund av funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, demens, adhd eller utvecklingsstörning. Lättläst kan också vara ett stöd för personer som håller på att lära sig svenska eller inte är vana vid att läsa myndighetstexter.

Vill nå så många som möjligt
Den lättlästa informationen har tagits fram i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten (Infomix).
– Vi vill att så många invånare som möjligt ska kunna ta del av information om vår kommun. Det är en viktig del i ett demokratiskt samhälle, säger Jessica Tjällman, kommunikatör Lycksele kommun.

Direktlänk
Du hittar våra lättlästa texter via länken Lättläst längst upp på kommunens hemsida. De texter som finns på lättläst svenska har även en länk direkt till den lättlästa versionen.

 

Uppdaterad den 21 februari 2018