Till huvudinnehåll

Konsumentvägledningen hanterar 250 ärenden årligen

Bild från rapportens framsida

Varje år gör Konsumentverket en analys om hur det ser ut med konsumentvägledning i varje kommun. I Lycksele köper man tjänsten av Storumans kommun som har ett samordningsansvar.

Konsumentvägledarens uppgift är att ge juridisk rådgivning till medborgare i frågor som bland annat rör reklamationer och ångerrätt. Konsumentvägledare för Lycksele, Ingrid Elebrink, berättar att hon får in drygt 850 ärenden per år totalt för alla kommuner som hon är vägledare för. Av de ärendena är ungefär 250 stycken för Lycksele kommun.

- Många ringer för att man känner sig lurad av telefonförsäljare och vill få vägledning för hur man ska göra, säger Ingrid Elebrink.

Konsumentvägledning nationellt och lokalt
Nationellt ser man att konsumentvägledning är en fråga som inte prioriteras i kommunerna. I pressmeddelandet skriver Konsumentverket att i var tredje kommun ägnas mindre än fyra timmar i veckan åt konsumentvägledningsfrågor och i Lycksele är antalet elva timmar per vecka. 

Ingrid Elebrink berättar att det är en prioriterad fråga i Lycksele och att det finns behov och förståelse för närhet och den fysiska kontakten till konsumentvägledaren. När det gäller närhet finns det också stora fördelar med att känna till det geografiska området vid vägledning och besvarande av frågor.

Fördel med att vara konsumentvägledare för flera kommuner
Storuman är den kommun som har ett samordningssvar kring frågan och Ingrid svarar på konsumentvägledningsfrågor för flera kommuner, därbland Lycksele. Att det finns ett samarbete mellan flera kommuner i denna fråga är en självklarhet tycker Ingrid och det finns fördelar att samarbeta.

- Fördelen med att jag arbetar för flera kommuner är att jag upprätthåller kompetensen inom området och är uppdaterad på vad som händer. Det skapar bra förutsättningar för att medborgarna ska få rätt svar, säger Ingrid Elebrink.

 

Pressmeddelandet från Konsumentverket

Information och kontaktinformation till Lycksele konsumentvägledning

Mer om konsumentvägledning på Konsumentverkets hemsida

Uppdaterad den 30 maj 2017