Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kärleken är fri 2017

Bild på en grupp ungdomar

Kärlek, relationer och barnkonventionen står i fokus under temadagarna: "Kärleken är fri" som genomförs för tredje året på Tannbergsskolan denna vecka.

Under tre dagar diskuteras rätten att själv bestämma vem man ska få älska och om rätten till ett eget liv. Temadagarna invigdes på tisdagen med information i aulan för alla årskurs ettor - de fick även se en enmansföreställning skriven av Mia Hägglund. Föreställningen handlar om en ung tjej som lever i ett destruktivt förhållande. Sedan följer tre dagar med klassrumsbesök där eleverna och vuxna diskuterar olika frågor med utgångspunkt från föreställningen. Det finns också ett bemannat utställningstorg med litteratur, broschyrer, och lite olika aktiviteter som passar in i temat.

Det är en rad olika aktörer som står bakom temadagarna: elevhälsan, fritidsgårdarna, Nya Navet, Polisen, Kvinnojouren, Medborgarskolan, Svenska Kyrkan, Missionskyrkan, Tjejjouren och inte minst Rädda Barnen - som tagit fram metoden genom ett projekt som fått stöd via Allmänna arvsfonden.

Kontakta sidansvarig: Niklas Karlsson
Fotograf: Niklas Karlsson

Uppdaterad den 15 februari 2017