Till huvudinnehåll

Jätteloka

Jättelokan, även kallad jättebjörnloka eller endast björnloka, är en främmande växtart som sprider sig lätt och slår ut annan växtlighet. Den kan ge brännskador och eksem i kombination med solljus.

Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. En invasiv art är en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Detta innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fastighetsägare måste själv bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet.

Har du jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa dem. Bekämpningen bör göras flera gånger per år och upprepas under flera års tid. 

I länken till höger finns information från Naturvårdsverket om hur man ska göra för att bekämpa Jättelokan samt hindra spridning.

Andra invasiva arter

Det finns även andra arter som inte hör hemma i svensk natur och som sprider sig lätt, till exempel blomsterlupin. Dessa arter kan du anmäla till Artportalen via Naturvårdsverkets webbplats. 

För mer information ring kommunens växel och be dem koppla dig till en miljöinspektör. 

 

Uppdaterad den 26 augusti 2019