Till huvudinnehåll

Isvägen i Siksele är öppen för säsongen

Isvägen i Siksele är till för biltrafik där bärigheten kontrolleras regelbundet genom att provborrning i isen.

Isvägen måste tåla en belastning på minst 2 ton innan den öppnas för biltrafik. Var vänlig att respektera hastighetsbegränsningen på isvägen i Siksele eftersom isen annars kan brytas sönder. När ett fordon rör sig över istäcket orsakar det en vattenvåg under isen. Denna våg, som liknar bogvågen från en båt, återverkar på istäcket och åstadkommer en böjning som vill bryta isen.

8 december 2016: Isvägen är öppen för 2 ton


Uppdatering 19 december 2016: Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton

 

Finns det frågor, vänligen kontakta Gatu- och parkenheten.

Uppdaterad den 2 januari 2017