Till huvudinnehåll

Inmätningar av byggnader

Under sommaren och hösten kommer inmätningar av byggnader att utföras för att uppdatera kommunens digitala kartor till Lantmäteriet.

Inmätningarna innebär att mätare kommer att gå på fastigheter och tomter för att inventera och mäta in byggnader som saknas.

 

Vi ber om överseende med detta!

Uppdaterad den 14 augusti 2018