Till huvudinnehåll

Information om hot vid Tannbergsskolan

I morse upptäckte personal vid Tannbergsskolan ett skriftligt hot. Skolledningen kontaktade genast polisen som inledde en förundersökning av ärendet som rubriceras som olaga hot mot grupp. 

Polisen har under dagen identifierat en person som medger att han har skrivit meddelandet. Det rör sig om en pojke under 18 år. Han är inte frihetsberövad och förhör kommer att hållas under dagen. Vårdnadshavare är informerade.

Lycksele kommun och Tannbergskolans ledning ser allvarligt på händelsen och har vidtagit åtgärder. Personal och elever vid skolan har underrättats enligt kommunens rutiner.

Skolan håller öppet som vanligt. Beslutet är baserat på polisens bedömning att det inte föreligger något hot. I ärendet pågår en förundersökning så frågor hänvisas till polisen.

Uppdaterad den 11 april 2019