Till huvudinnehåll

Inför ledsagaravgift

Torget i Lycksele, rullstolsburen person, barn som leker

Kommunfullmäktige har beslutat att införa avgift för ledsagarservice. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2018.

Den 25 juni beslutade kommunfullmäktige att införa avgift för ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen (4 kap 1 §).

Insatsen avgiftsbeläggs per tillfälle och taxan har fastställts till 100 kronor. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2018.

Kommunens regler för maxtaxa och förbehållsbelopp gäller även för avgift för ledsagarservice. Avgiften kan aldrig bli högre än 2 044 kronor för enskilda.

Uppdaterad den 28 juni 2018