Till huvudinnehåll

Heltid som norm – satsning för säkrad välfärd i Lycksele

Pernilla Ahlström

Lycksele kommuns heltidsresa har startat. En resa vars slutmål är en tryggad välfärd genom fler i heltidsarbete, färre ofrivilliga deltider och färre delade turer. Det ger effekter som högre pension, ökad jämställdhet och skapar attraktiva arbetsplatser.

Samtidigt som Sveriges befolkning växer och andelen barn och äldre ökar uppnår många medarbetare inom välfärdsyrkena pensionsålder. Om inga förändringar görs i organisation, arbetssätt och bemanning behöver den svenska välfärden rekrytera en halv miljon nya medarbetare fram till 2023. För Lycksele kommuns del rör det sig om cirka 166 förväntade pensionsavgångar, varav 58 inom omsorgen och 37 inom för- och grundskola. Rekryteringsbehovet skulle dock minska om fler arbetade heltid eller arbetade fler timmar än i dag.

Lycksele kommun ska planera för heltid
Det är bakgrunden till att Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal kommit överens om att heltid ska vara norm. Parterna har fastställt tre mål; 1) Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid 2) Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete 3) Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid, ska eftersträva heltidsarbete. Det centrala kollektivavtalet innebär att alla arbetsgivare ska planera för att nå målen.

Finns vinster för medarbetare
2016 beslutade kommunfullmäktige i Lycksele kommun att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Ett beslut som omfattar alla medarbetare med målet att 85 procent ska arbeta heltid. I dag arbetar 72 procent av medarbetarna heltid varav 43,81 procent arbetar heltid inom Stöd, vård och omsorg.
- Deltidsarbete, som innebär lägre inkomst och lägre pension, är vanligare bland kvinnor och därför skulle fler heltidsarbetande bidra till en ökad jämställdhet och skapa attraktiva arbetsplatser. Heltid som norm kan i förlängningen även minska behovet av visstidsanställningar, säger Pernilla Ahlström som leder Lycksele kommuns projekt "Heltid som norm".

Arbetet sker i olika steg
Lycksele kommuns heltidsplan innefattar olika steg. Det handlar dels om att kartlägga och följa upp ofrivilliga deltider. Även möjligheten till kombinationstjänster ska utredas.
- När en enhet inte kan erbjuda en heltid vid nyanställning ska ansvarig chef utreda om det går att kombinera med annan liknande tjänst eller med en tjänst inom ett annat område. Vi ska alltid sträva efter att nyanställa med heltid som sysselsättningsgrad, säger Pernilla Ahlström.

Eftersträvar god hälsa
Inom Lycksele kommuns verksamhetsområde Stöd, vård och omsorg finns enheter med delade turer. Här ska en analys göras för att se om det är möjligt att ta bort delade turer och vilka konsekvenser det kan ge. En sammanhållen arbetstid ska eftersträvas för att både åstadkomma en god arbetsmiljö och en god hälsa för medarbetarna.

Uppdaterad den 21 februari 2019