Till huvudinnehåll

Hälsofrämjande bidrag till anställda

Helena Lindblom och Camilla Persson vid HR-enheten

Hälsofrämjande aktiviteter förespråkas av Lycksele kommun. De enheter i kommunen som har 100 procents svarsfrekvens på årets medarbetarenkät får nu ett bidrag till en gemensam aktivitet.

Hela 84 procent av Lycksele kommuns anställda, inklusive bolagen Lycksele Bostäder och Lavab, besvarade 2018 års medarbetarenkät. En ökning med drygt nio procentenheter jämfört med 2016.
- Som arbetsgivare är det väldigt viktigt att veta vad de anställda tycker och känner. Det är en förutsättning för att kunna förbättra både våra verksamheter och de anställdas arbetsmiljö och arbetssituation. För att få så många svar som möjligt valde vi i år att göra något nytt, säger Shara Sjögren, enhetschef HR.

36 grupper med full pott
Nyheten var en utlottning av hälsofrämjande bidrag bland arbetsgrupper, där alla medarbetare besvarat enkäten. Ett bidrag som ska användas till en gemensam hälsofrämjande aktivitet. 36 grupper, med totalt 327 personer, hade 100 procents svarsfrekvens.
- Personalnämnden och HR-enheten valde att i stället för utlottning belöna samtliga 36 grupper. Dessa får nu bidrag till en hälsofrämjande aktivitet tillsammans med sin chef, säger Shara Sjögren.

1 168 svarade
Totalt hade 1 391 personer möjlighet att besvara enkäten, varav 1 168 svarade.

Uppdaterad den 6 december 2018