Till huvudinnehåll

Gatubelysningen tänds för säsongen

Gatubelysning

Från och med den 31 juli tänds gatubelysningen i Lycksele.

Som fastighetsägare kan du hjälpa till att säkra trafikmiljön ytterligare genom att klippa eller avverka träd eller stora buskar på din tomt som hindrar ljuset från gatubelysningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ljuset inte skyms.

Vi tackar dig för att du hjälper till att göra våra gator och kvarter tryggare och mer trafiksäkra.

Uppdaterad den 26 juli 2017