Till huvudinnehåll

Gågatan stängs för motortrafik

Gågatan i Lycksele en sen kväll i mars

Testperioden för gångfarts­området på Storgatan avslutas sista mars 2018. Det innebär att motortrafik inte längre är tillåten på gågatan i Lycksele. 

Från och med den första april 2018 är motortrafik på Storgatan mellan Grubbgatan och Södra Torggatan inte längre tillåten.

Testperioden ska utvärderas avseende luft- och trafikmätningar, effekt på handel samt kommuninvånarnas upplevelser. Utvärderingen i sin helhet hanteras i miljö- och samhällsnämnden den 10 april för att därefter gå som meddelande till kommunfullmäktige den 23 april.

Svara gärna på enkäten
Svara gärna på den enkät finns här på hemsidan. I den kan du föra fram dina upplevelser kring biltrafik på gågatan under testperioden september 2017-mars 2018. Enkäten hittar du uppe till höger. Sista svarsdatum är den 1 april.

Frågor kring ärendet?
Kontakta Jenny Holmqvist via kommunens växel, 0950-166 00, alternativt via e-post till jenny.holmqvist@lycksele.se.

 

Uppdaterad den 28 mars 2018