Till huvudinnehåll

Friskvårdssatning för minskad ohälsa

Deltagare som tränar på spinningcykel

Under hösten har Lycksele kommun satsat på HIIT som en friskvårdsinsats. En satsning för att komplettera individers rehabilitering och minska kommunens ohälsotal.

Under fyra veckor har 17 av Lycksele kommuns anställda deltagit i en frivillig friskvårdssatsning i form av högintensiv träning – HIIT – tillsammans med fysioterapeuter från Previa.

Maxansträngning
Under en fyraveckorsperiod har deltagarna tränat tre gånger i veckan under arbetstid. Varje pass bestod av 6 x 30 sekunders maxansträngning på spinningcykel med fyra minuters vila. Alla individer använde pulsband och pulsklocka för att uppnå cirka 80-85 procent av maxpuls i intervallträningen.

Riktad insats
De noterade sin pulsstegring i en tabell för att kunna följa sin egen utveckling.
- Insatsen har riktat sig till personer med upprepad korttidsfrånvaro, psykisk ohälsa, tidigare sjukskrivning eller som riskerar att bli sjukskriven. Denna insats har erbjudits till medarbetare som ett komplement i deras rehabilitering. Syftet med satsningen är att minska ohälsan bland personalen, säger Camilla Persson, HR-specialist.

Konditionstest
Upplägget innebar ett inledande konditionstest samt en hälsoenkät för deltagarna. Träningsperioden avslutades med ett uppföljande konditionstest och en ny hälsoenkät. Resultatet och effekterna av denna satsning sammanställs nu av Previa.
- Deltagarna har verkligen uppskattat detta och jag är övertygad om att vi kommer att se positiva hälsoeffekter i resultatet, säger Camilla Persson.

Uppdaterad den 27 december 2018