Till huvudinnehåll

Fortsatt föreningsdrift i ishallen

Ishallen

Lycksele kommun har beslutat att fortsätta med föreningsdrift av ishallen.

I oktober beslutade kommunstyrelsen att på försök införa ökad föreningsdrift av ishallen under säsongen 2016/2017. Målet var att minska anläggningens driftskostnad med 150 000 kronor per säsong.

Lycksele sportklubb och Lycksele konståkningsförening har under den gångna säsongen ansvarat för en spolpool som sköter isvården under kvällstid och helger. För detta har föreningarna fått skötselbidrag. Under dagtid har Lycksele sportklubb även ansvarat för spolning av is, städning och enklare reparationer/underhåll.

Positivt resultat
Försöket med ökad föreningsdrift fick ett positivt utfall. Den ekonomiska besparingen har uppgått till cirka 125 000 kronor. Både berörda föreningar och berörda verksamheter inom Lycksele kommun är positiva till en fortsättning. Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen att fortsätta med föreningsdrift av ishallen.

Uppdaterad den 31 maj 2017