Till huvudinnehåll

Förstudien om strandpromenaden är färdigställd - ta del av den här

Karta över strandpromenadens sträckning

Lycksele kommun har tillstånd att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele. Nu är även den efterlängtade förstudien färdigställd.

På många platser runt om i Sverige byggs parker och strandpromenader för att tillvarata områden längs vackra vattenmiljöer. På så vis skapas mötesplatser och aktiviteter som fokuserar på att välkomna alla invånare.

Lycksele kommun har beviljats vattendom på att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele, från befintlig cykelväg vid bron till Gammplatsen. Under 2018 har konsultföretaget Sweco tagit fram en förstudie som behandlar tekniska lösningar, gestaltningsförslag och kostnader för att anlägga en strandpromenad.

Många olika perspektiv
Sweco har i sitt uppdrag samrått med berörda parter som Umeå universitet, Föreningen Samverkan Umeälven och Naturskyddsföreningen. I förstudien har man också vägt in de förslag och önskemål som kom in under kommunens dialog med medborgare tidigare i våras.
- Syftet med strandpromenaden är bland annat att göra Gammplatsen mer tillgängligt från olika delar av tätorten, att skapa trivsamma stadsnära miljöer för rekreation samt att främja den biologiska mångfalden i Umeälven, säger Peter Molin, trafikplanerare Lycksele kommun.

Nästa steg
Förslaget om att anlägga en strandpromenad har funnits i många år. Genom vattendomen och förstudien har kommunen kommit allt närmare att projektet kan bli verklighet.
- Kvarvarande utmaningar handlar främst om att säkra finansiering av genomförandet, samt att nå samsyn med Trafikverket som ansvarar för väg E12 om hur vi åstadkommer trygga och tillgängliga anslutningar till strandpromenaden från centrum, säger Peter Molin.

Läs förstudien här

 

Uppdaterad den 16 november 2018